Jane Astrid Juuso

Jeg er født 23. 01. 1959 i Kautokeino, og er gift med Iver Per Smuk. Vi har to barn; Jan Ivvár 16 år og Paul Ánte 13 år.

Jeg er utdannet sosionom og tok hovedfag (cand. polit.) i sosialt arbeid høsten 2000. Temaet for hovedfagsoppgaven er samiske barn og deres forvaltning av identitet. Tittelen er: SAMISKHET UNDER ENDRING -  barns syn på etnisk identitet og slektsnettverk.

Nå jobber jeg i 50 % stilling i Nesseby kommune med språkprosjekter. Ellers driver jeg med duodji på hobbybasis, syr både i stoff og skinn.

I perioden fra 1.7.01 til 30.6.03 er jeg oppnevnt som medlem av styringsgruppe for verdiskapningsprogrammet for reindrift.

Flere bilderPublisert:
Oppdatert:
Publisert av:
E-post:
20.09.2005
03.02.2006
Webmaster
e-poasta@mihkku.com