Meny
Startsiden
Diskusjonsforum
Om oss
- Marit Smuk Solbakk
- Irma Elvira Smuk
- Inger Anita Smuk
- Jane Astrid Juuso
- Britt Eli Smuk
- Laila Smuk
- Kari Solveig Sara Smuk
- Anne Birgitte Meirud
- Ann Kristine Smuk
- Gunn Tove Balto
- Torunn Smuk
Artikler m.m.
Bildegalleri
Matretter
Linker
Kontakt oss
Webadministrasjon
 
Skriv ut
Irma Elvira Smuk

Jeg er født 20.10.1954 i Polmak i Tana kommune og er oppvokst som enebarn i en reindriftsfamilie. Mine foreldre er Kaia Kristine Nilsen, født Utsi, og Anders Nilsen. Jeg giftet meg med reineier Nils Andreas Smuk og flyttet over fjellet og hit til Varanger i 1978.

Har tre barn; Stig Rune, Jon Andreas og Ragne Kristine. Ble enke i 1997 og har siden da drevet i reindriften sammen med min sønn Jon Andreas. Stig Rune har tatt over i reindriften etter sin morfar i Polmak. Ragne Kristine har fullført videregående skole i Alta, og går nå på skole og jobber i Tromsø.

Er utdannet lærer (adjunkt) og har jobbet i læreryrket siden 1977, for det meste som samisklærer ved Karlebotn skole. Jobber på småskoletrinnet ved Nesseby skole 

  Slektstre - Irma
  Slektstre - Nils Andreas

Flere bilder
hspace=0 
Oppe ved reingjerdet på Seidafjellet; jeg henter blod til

hspace=0  
Oppe ved hytta i Dirgi, på vinterbeite området vårt.

hspace=0  
Reino og jeg merker kalv i Krampenes, oktober 2000.
hspace=0  
Ragne Kristine og Nils Andreas ved reingjerdet i Krampenes, høsten 1992.

hspace=0  
Jon Andreas ved reingjerdet i Krampenes, oktober 2000.

hspace=0  
Stig Rune og Jon Andreas merker kalv, oktober 2000.

hspace=0  
Krampenes, oktober 2002:   Etterat Jon har merket kalven klipser jeg på et åregangsmeke i øret på kalven.

hspace=0  
Bichon Frisè valpen Mischa drømmer kanskje om å bli gjeterhund?
hspace=0  
Krampenes, oktober 2002: Jeg hjelper Reino med å holde kalvene mens hans merker.

Publisert : 20.09.2005
Oppdatert: 03.02.2006
Publisert av : Webmaster