Meny
Startsiden
Diskusjonsforum
Om oss
- Marit Smuk Solbakk
- Irma Elvira Smuk
- Inger Anita Smuk
- Jane Astrid Juuso
- Britt Eli Smuk
- Laila Smuk
- Kari Solveig Sara Smuk
- Anne Birgitte Meirud
- Ann Kristine Smuk
- Gunn Tove Balto
- Torunn Smuk
Artikler m.m.
Bildegalleri
Matretter
Linker
Kontakt oss
Webadministrasjon
 
Skriv ut
Jane Astrid Juuso

Jeg er født 23. 01. 1959 i Kautokeino, og er gift med Iver Per Smuk. Vi har to barn; Jan Ivvár 16 år og Paul Ánte 13 år.

Jeg er utdannet sosionom og tok hovedfag (cand. polit.) i sosialt arbeid høsten 2000. Temaet for hovedfagsoppgaven er samiske barn og deres forvaltning av identitet. Tittelen er: SAMISKHET UNDER ENDRING -  barns syn på etnisk identitet og slektsnettverk.

Nå jobber jeg i 50 % stilling i Nesseby kommune med språkprosjekter. Ellers driver jeg med duodji på hobbybasis, syr både i stoff og skinn.

I perioden fra 1.7.01 til 30.6.03 er jeg oppnevnt som medlem av styringsgruppe for verdiskapningsprogrammet for reindrift.

Flere bilder

Publisert : 20.09.2005
Oppdatert: 03.02.2006
Publisert av : Webmaster